واکنش‌های بین‌المللی به خیزش سراسری ایرانیان در پی قتل حکومتی مهسا امینی رو به افزایش است. در روزهای اخیر سازمان ملل متحد، و گزارشگران و کارشناسان این سازمان بیانیه‌هایی در ارتباط با لزوم روشن شدن دلیل قتل مهسا امینی صادر کرده و جمهوری اسلامی را از سرکوب مرگبار مردم معترض در خیابان‌های کشور منع کرده‌اند. در آمریکا نیز گشت ارشاد و هفت تن از اعضای مرتبط با قتل مهسا امینی در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند. اما آیا واکنش رهبران جهان در میدان ملاحظات سیاسی‌ بیان می‌شود یا به ابعاد حقوقی و انسانی هم نظر دارند؟