Nepríjemne sa vo výškach cíti približne každý tretí človek. „Treba si však uvedomiť, že je rozdiel medzi zvýšenou citlivosťou k vystavovaniu sa výškam a panickým, chorobným strachom, ktorý sa nazýva akrofóbia,“ hovorí vedkyňa Diana Bzdúšková z Oddelenia behaviorálnej neurovedy Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. v Bratislave, ktorá skúma strach z výšok a jeho tlmenie pomocou tréningov vo virtuálnej realite.