Previous Episode: 1 Jaar Staat van de Uitvoering

Alexander Pechtold (directeur CBR) en Bart Snels (Inspecteur-generaal van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane) schreven het boek ‘Tot uw dienst’,Tegenspraak door Publieke Dienstverleners. Hierin gaan ze in gesprek met 10 medewerkers van een publieke dienstverlener. Hoe kijken zij naar hun werk bij DUO, de IND of het UWV? Wat gaat er goed bij de Belastingdienst en Rijkswaterstaat? Maar vooral ook: Wat kan er beter bij al deze organisaties? Martijn en Otto spreken met de twee oud-Kamerleden die vanuit hun nieuwe rol een lans breken om vanuit de politiek meer interesse te tonen in de dilemma's van de uitvoering. Hun pleidooi: Laat politici zich meer bezig gaan houden met het 'wat' in plaats van het 'hoe'.