De Publieke Ruimte artwork

De Publieke Ruimte

40 episodes - Dutch - Latest episode: 8 days ago -

In de podcast de Publieke Ruimte gaan Martijn Grimmius en Otto Thors samen met hun hoofdgast op zoek naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren. Wat komt er allemaal kijken bij een betere dienstverlening? Met welke dilemma’s krijgen ambtenaren te maken? En welke goede initiatieven zijn al tot bloei gekomen?

Deze podcast is een initiatief van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering. Doel van dit programma is om dienstverlening aan burgers en bedrijven duurzaam te verbeteren. Werk aan Uitvoering is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.
Meer lezen over Werk aan Uitvoering doe je op www.werkaanuitvoering.nl

Reageren op deze podcast? Mail naar [email protected].

Non-Profit Business
Homepage Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed

Episodes

Publieke dienstverlening in 2035

April 15, 2024 22:00 - 44 minutes - 61.7 MB

Hoe ziet de publieke dienstverlening er in 2035 uit? De Staat van de Uitvoering roept politiek, beleid en uitvoerders op om gezamenlijk de toekomst te verkennen. Het kabinet heeft de Staat verzocht zo’n toekomstverkenning uit te voeren. De krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, AI; het is maar een kleine greep van wat er allemaal op ons af komt. Maar hoe ga je daar als publieke dienstverlener mee om? Martijn en Otto praten met Paul de Ruijter die in opdracht van de Staat met zijn bureau ...

Leren van de toeslagenaffaire: Hoe kan de financiering anders?

April 06, 2024 10:29 - 46 minutes - 63.9 MB

De financiering van de kinderopvang moet anders. Na de toeslagenaffaire is er behoefte aan een eenvoudige systeem dat moet voorkomen dat mensen opnieuw door de mangel worden gehaald. Het kabinet wil nu een einde maken aan de kinderopvangtoeslag. De financiering moet in de toekomst rechtstreeks naar de opvang gaan. Beleid, uitvoering en de sector denken samen na hoe dit het beste vormgegeven kan worden in een Greenfield. Maar hoe gaat die samenwerking eigenlijk? Otto en Martijn blikken met dr...

Alexander Pechtold en Bart Snels

February 12, 2024 23:01 - 58 minutes - 80.7 MB

Alexander Pechtold (directeur CBR) en Bart Snels (Inspecteur-generaal van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane) schreven het boek ‘Tot uw dienst’,Tegenspraak door Publieke Dienstverleners. Hierin gaan ze in gesprek met 10 medewerkers van een publieke dienstverlener. Hoe kijken zij naar hun werk bij DUO, de IND of het UWV? Wat gaat er goed bij de Belastingdienst en Rijkswaterstaat? Maar vooral ook: Wat kan er beter bij al deze organisaties? Martijn en Otto spreken met de twee oud-Kam...

1 Jaar Staat van de Uitvoering

January 22, 2024 23:00 - 41 minutes - 57.4 MB

Op 18 januari was het precies een jaar geleden dat de eerste Staat van de Uitvoering werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Een document waarin klip en klaar wordt verteld hoe het er voorstaat met de publieke dienstverlening in ons land. Otto en Martijn praten met drie gasten over wat 1 jaar Staat van de Uitvoering heeft gebracht. Op welke manieren zijn er al verbeteringen te zien bij de publieke dienstverlening in ons land?  Ze spreken met Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA, Abdeluheb...

Stelseldag Interbestuurlijke Datastrategie

December 04, 2023 23:00 - 47 minutes - 64.6 MB

Martijn en Otto waren op 23 november te gast bij de Stelsteldag van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS). De IBDS bevat voorstellen om te komen tot een waardengedreven inzet van data. Hoe kun je data zo inzetten dat er betere en snellere dienstverlening uit voortvloeit? Op de Stelseldag werd een eerste balans opgemaakt. Martijn en Otto spreken er onder andere over met staatssecretaris Alexandra van Huffelen, Kees Verhoeven (voormalig Kamerlid en eigenaar van Bureau Digitale Zaken), Dirk...

Staatpraat: Gegevensuitwisseling

November 13, 2023 23:00 - 49 minutes - 68.1 MB

Eén van de oproepen uit de Staat van de Uitvoering was: Breng gegevensuitwisseling tussen publieke dienstverleners nu echt op gang. Maar wat is daar voor nodig? Wat zijn daarvoor de sleutels tot succes? Tijdens een zogenaamde Staatpraat-sessie werd er aan de hand van drie voorbeelden gekeken waar het nu al goed gaat en wat we ervan kunnen leren. Martijn en Otto bespreken de opbrengst van de 'Staatpraat' met Hind Dekker (ondervoorzitter van de vaste commissie digitale zaken in de Tweede Kamer...

Kees van der Staaij

November 06, 2023 23:00 - 46 minutes - 64 MB

Martijn en Otto spreken in deze aflevering met de nestor van de Tweede Kamer Kees van der Staaij. Na ruim 25 jaar neemt hij in december afscheid als Kamerlid. Welke inzichten en lessen wil hij doorgeven aan nieuwe Kamerleden? Wat moet  een nieuwe generatie Kamerleden doen om bij te dragen aan een betere publieke dienstverlening?

Leren in Uitvoering: Anders denken, anders leren, anders doen.

October 18, 2023 13:40 - 45 minutes - 62.3 MB

Op 9 oktober 2023 organiseerde de Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB-groep), onderdeel van het Netwerk van Publieke Dienstverleners, het congres: Leren in Uitvoering - Anders denken, anders leren, anders doen. Ruim 300 professionals van tientallen uitvoeringsorganisaties kwamen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Martijn en Otto reflecteren aan de hand van verschillende fragmenten op de dag met de voorzitter van de RBB-groep Diana Starmans (lid van de Raad van Bestuu...

Leren en ontwikkelen binnen de overheid

October 02, 2023 22:00 - 47 minutes - 65.4 MB

Hoe kunnen we binnen de overheid van elkaar leren? En wat komt erbij kijken om al dat geleerde ook in de praktijk te brengen? Martijn en Otto zoeken een antwoord op deze en andere vragen door in gesprek te gaan met Peter Siebers en Lucianne Vermeulen. Peter heeft binnen de overheid op verschillende plekken gewerkt: voor de Raad voor de Kinderbescherming, bij het COA en sinds 2019 is hij lid van de Raad van bestuur van Zorginstituut Nederland. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur va...

Inspiratie uit het buitenland

September 18, 2023 22:00 - 43 minutes - 59.8 MB

Wat kunnen we leren van de publieke dienstverlening in het buitenland? De Staat van de Uitvoering heeft hier voor de zomer een interessant rapport over gepubliceerd. Daarin staan inspirerende praktijkvoorbeelden uit andere landen. Martijn en Otto bespreken de voorbeelden met Menno Spaan, specialist op het gebied van publiek leiderschap, innovatie en besturingsvraagstukken bij bureau Haagse Beek. En ze spreken met Willem Pieterson, jarenlang een van de bekende gezichten van het Center for eGo...

De Dag van de Publieke Dienstverlening 2023

July 10, 2023 22:05 - 47 minutes - 65.1 MB

Op 22 juni werd voor de tweede keer de Dag van de Publieke Dienstverlening georganiseerd. Op deze dag gingen circa 500 deelnemers uit de politiek, uitvoering, beleid én de samenleving met elkaar in gesprek over de knelpunten en dilemma's waar de dienstverlening mee te maken heeft. Martijn en Otto blikken samen met Christa Klijn, programma directeur-generaal van Werk aan Uitvoering, en Fatma Koser Kaya, voorzitter van de landelijke cliëntenraad terug op de dag. Ze doen dat aan de hand van kor...

De Staat van de Uitvoering – Hoe maken we het minder complex?

June 19, 2023 23:44 - 47 minutes - 65.7 MB

In januari 2023 verscheen de eerste Staat van de Uitvoering. Een krachtig signaal van veel publieke dienstverleners aan de politiek. Eén van de belangrijkste oproepen: maak het minder complex! Waarom is de uitvoering van wet- en regelgeving vaak zo ingewikkeld geworden? Wat kunnen we er aan doen om het allemaal eenvoudiger te maken. Wat is de weg uit de complexiteit? In deze uitzending praten Martijn en Otto over de noodzaak om onze publieke dienstverlening eenvoudiger en toegankelijker te m...

Het Beleidskompas

April 12, 2023 12:34 - 44 minutes - 61.5 MB

Op 29 maart werd tijdens de Dag van het Beleid het Beleidskompas gelanceerd. Het is vanaf nu dé centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid en daarmee de vervanger van het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). Martijn en Otto spreken in deze aflevering over het belang van het maken van goed beleid. Wat komt daarbij kijken? Voor welke dilemma’s kom je te staan als ambtenaar? En hoe geef je de juiste tegenspraak aan de politiek? Ze spreken met de mini...

De Staat van de Uitvoering

January 19, 2023 15:49 - 1 day - 55.4 MB

Op 18 januari werd de eerste Staat van de Uitvoering aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. In de Staat van de Uitvoering wordt door publieke dienstverleners gezamenlijk verteld wat er moet gebeuren om de dienstverlening van de overheid toekomstbestendig te houden.  Martijn en Otto spreken in deze aflevering met Abdeluheb Choho (algemeen directeur RVO) en Diana Starmans (lid Raad van Bestuur SVB). Beiden waren lid van de stuurgroep die de opdracht had gekregen om d...

Interbestuurlijke Datastrategie

December 13, 2022 04:12 - 40 minutes - 56 MB

Hoe kun je met behulp van data de publieke dienstverlening beter maken? Door data uit te wisselen kun je onder andere preventief diensten verlenen aan inwoners die daar recht op hebben. Maar dat mag niet zomaar en vergt een zorgvuldige afweging. Wie zijn allemaal aan zet om dit in beeld te brengen? Martijn en Otto duiken deze aflevering in de wereld van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) en zoeken samen met hun gasten naar antwoorden op deze en andere vragen. Ze spreken met Ron Rooz...

Carola Schouten en Loes Mulder

December 06, 2022 04:05 - 53 minutes - 72.9 MB

Een overheid die op een eenvoudige wijze toegankelijk is voor iedereen. Het versneld doorontwikkelen van de digitale dienstverlening. En een betere samenwerking tussen politiek, beleid en uitvoering: minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en secretaris-generaal Loes Mulder (SZW) voeren politiek en ambtelijk regie op het programma Werk aan Uitvoering (WaU). Hoe geven ze vorm aan de uitdagingen van het programma? Waar lopen ze tegenaan? En wat drijft hen om ...

Dienstverlening ❤️ Digitalisering

November 29, 2022 03:55 - 45 minutes - 62.5 MB

Welke uitdagingen zijn er allemaal op het gebied van ICT en gegevensdeling als het gaat om het verbeteren van de publieke dienstverlening? Tijdens een congresdag van I-Interim Rijk (IIR) stonden deze vragen centraal. Martijn en Otto leidden die dag een paneldiscussie met verschillende bestuurlijke trekkers van Werk aan Uitvoering onder wie Marieke van Wallenburg (BZK), Nathan Ducastel (VNG) en Arne van Hout (BZK). Ook spraken ze op het congres met Evert Jan Slootweg, voormalig Kamerlid voor...

Rechtvaardige overheid

November 22, 2022 04:30 - 41 minutes - 56.7 MB

Wat denken en verwachten burgers van een ‘rechtvaardige’ overheid? Hoe rechtvaardig vinden zij het handelen van de overheid nu? In deze aflevering gaan Otto en Martijn dit vraagstuk verkennen op basis van een recent onderzoek en concreet maken aan de hand van ervaringen van hun gasten: Winnie Sorgdrager en Boudewijn Steur. Winnie Sorgdrager was officier van justitie en procureur-generaal en daarna minister van Justitie in het kabinet-Kok I. Ze was 12 jaar lid van de Raad van State en is sin...

BONUS: Sandra Palmen blikt terug

November 15, 2022 07:01 - 36 minutes - 49.8 MB

In een speciale aflevering van de Publieke Ruimte blikken Martijn en Otto met Sandra Palmen terug op een turbulente periode. Een periode waarin Sandra in een memo verwoordde wat er volgens haar niet goed ging bij de fraudebestrijding van de Kinderopvangtoeslag. Een memo die werd besproken en die vervolgens belandde in een spreekwoordelijke la, totdat de Toeslagenaffaire in de volle omvang duidelijk werd. Hoe kijkt zij daar nu op terug en welke lessen heeft ze er als ambtenaar uit getrokken?

Tegenspraak

November 15, 2022 06:56 - 37 minutes - 51.6 MB

Hallo, hallo, welkom bij een nieuw seizoen van de Publieke Ruimte! In deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen praten Martijn en Otto met Erik Pool en Sandra Palmen over het begrip ‘Tegenspraak’. Hoe je kun als medewerker je goed uitspreken tegenover je leidinggevende of in een groep als je ziet dat er iets aangekaart moet worden? Hoe kan goede tegenspraak helpen bij een betere publieke dienstverlening? Erik Pool is programmadirecteur dialoog en ethiek bij het ministerie van Binnenl...

Dag van de Publieke Dienstverlening

June 25, 2022 18:50 - 41 minutes - 57.3 MB

Donderdag 23 juni was de eerste Dag van de Publieke Dienstverlening. Hoe geven we de komende jaren invulling aan de dienstverlening van de overheid? Hoe behouden we wat goed gaat en verbeteren we wat nodig is? Over deze vragen en over thema’s als vertrouwen, maatwerk en rechtvaardigheid werd op deze dag op verschillende plekken gesproken. Martijn en Otto blikten aan het eind van deze dag in New Babylon in Den Haag terug met o.a. Arron Bell, bestuurder bij het CAK en bestuurlijk trekker van d...

Invoeringstoets

June 21, 2022 03:00 - 45 minutes - 63 MB

Hoe zorg je ervoor dat ingevoerd beleid ook daadwerkelijk het effect heeft dat je ermee had beoogd en niet knelt in de uitvoering? Om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering rond nieuwe regelgeving wil het kabinet vaker een zogenaamde invoeringstoets inzetten. Maar wanneer zet je zo’n toets nou in? Wat voor resultaten levert dit op? Zit je er als beleidsmedewerker wel op te wachten? En is het niet nog meer bureaucratie voor een uitvoeringsorganisatie? Martijn en Otto praten er over met An...

Digitale Ethiek

June 07, 2022 03:00 - 33 minutes - 46.4 MB

De overheid verzamelt en beheert digitaal steeds meer informatie. De dienstverlening kan hierdoor verbeterd worden, maar tegelijkertijd roept het ook vragen en dilemma’s op. Met wie mag je welke informatie wel of niet delen? Kun je overal zomaar een algoritme op los laten? En van welke mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, AI, kun je gebruik maken? Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig en weloverwogen gebruik gemaakt wordt van data heeft het UWV het Kompas Data Ethiek ontwikkeld. In d...

Samenwerken in de driehoek

May 24, 2022 03:00 - 46 minutes - 63.7 MB

Goede publieke dienstverlening is mede afhankelijk van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen binnen de ambtelijke driehoek: de eigenaar, de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Martijn en Otto spreken in een nieuwe aflevering van de podcast met Janet Helder (plaatsvervangend DG bij de Belastingdienst, Ric de Rooij (plaatsvervangend SG bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid) en Kees van der Burg (DG mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Alle drie ...

Samenwerken

May 24, 2022 03:00 - 46 minutes - 63.7 MB

Goede publieke dienstverlening is mede afhankelijk van een goede samenwerking tussen de betrokken partijen binnen de ambtelijke driehoek: de eigenaar, de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Martijn en Otto spreken in een nieuwe aflevering van de podcast met Janet Helder (plaatsvervangend DG bij de Belastingdienst, Ric de Rooij (plaatsvervangend SG bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid) en Kees van der Burg (DG mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Alle drie ...

Knelpunten in beeld bij de politiek

May 10, 2022 03:00 - 40 minutes - 55.8 MB

Hoe zorg je er voor dat knelpunten uit de uitvoering ook bij de politiek bekend worden? De Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties pleitte in haar rapport al voor een beter contact tussen uitvoeringsorganisaties en de politiek. Inmiddels hebben SVB, UWV en de Belastingdienst de Tweede Kamer rechtstreeks laten weten waar de regels knellen voor een goede uitvoering. Maar hoe bepaal je als uitvoeringsorganisaties wat je wel en wat je niet deelt? En wat vinden beleidsdepartementen er van da...

Hardvochtigheden

April 19, 2022 13:20 - 38 minutes - 53.4 MB

Hoe herken je als medewerker van een publieke dienstverlener hardvochtigheden in uitvoering van de wet? En wat kun je doen om het bespreekbaar te maken en te veranderen? Martijn en Otto praten er over met Martin Hagen, strategisch beleidsadviseur bij DJI en Jean Weijers, manager bij DUO.

Ambtelijk Vakmanschap

April 12, 2022 03:15 - 48 minutes - 66 MB

In een nieuw seizoen van ‘De Publieke Ruimte’ praten Martijn en Otto met betrokken ambtenaren over thema’s die aan de basis liggen van goede publieke dienstverlening. Het eerste thema dat ze belichten is ‘ambtelijk vakmanschap’. Ze spreken er over met Ellen Viergever, programmamanager van het project Ambtelijk Vakmanschap en Grenzeloos Samenwerken, Steven Kroesbergen, dealmaker City Deals voor het ministerie van BZK en Maike Klip, zij publiceerde een blog over ‘de begripvolle ambtenaar’.

Terugblik op seizoen 2 met Petula Huising

November 30, 2021 14:09 - 42 minutes - 57.7 MB

In deze bonusaflevering blikken we met de voltallige redactie - Otto, Martijn én Michel en Patty - terug op het tweede seizoen. We bespreken dit seizoen langs de lijnen van de technische briefing in de Tweede Kamer over het Werkprogramma Publieke Dienstverlening. De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd bijgepraat door door Maarten Schurink, SG van Binnenlandse Zaken, Michelle Blom, DG bij Rijkswaterstaat en Nathalie van Berckel, lid van de Raad van Bestuur van het UWV, Arne van Hout,...

Michèle Blom

October 26, 2021 02:00 - 38 minutes - 53 MB

Deze week spreken Otto en Martijn met Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, over wegen, bruggen en keringen, de alomtegenwoordigheid van Rijkswaterstaat in de vormgeving van Nederland, over bruggenbouwers tussen beleid en uitvoering, het belang van het kennen van beide rollen en over tegeltjeswijsheden als: "Uitvoeren zonder kennis is levensgevaarlijk." Ook in deze aflevering: Maike Klip vertelt waarom ambtenaren die minder contact hebben met de burger juist meer begripvol ...

Simon Sibma

October 12, 2021 05:49 - 43 minutes - 59.9 MB

Dienstverlening is hét woord van deze aflevering. Dit bespreken we met Simon Sibma, voorzitter van de RvB van de SVB en trekker van het spoor Toekomstbestendige Dienstverlening. Want hoe en voor wie verbeteren we die dienstverlening eigenlijk? Waar beginnen we? Maike Klip volgde een maand lang haar eigen contact met de overheid. Vanuit haar perspectief én dat van de overheid. En Vincent van Beek vertelt over de Haagse dienstverlening op het platform Mijn Den Haag. Kortom: een aflevering bomv...

Simon Sipma

October 12, 2021 05:49 - 43 minutes - 59.9 MB

Dienstverlening is hét woord van deze aflevering. Dit bespreken we met Simon Sipma,  voorzitter van de RvB van de SVB en trekker van het spoor Toekomstbestendige Dienstverlening. Want hoe en voor wie verbeteren we die dienstverlening eigenlijk? Waar beginnen we? Maike Klip volgde een maand lang haar eigen contact met de overheid. Vanuit haar perspectief én dat van de overheid. En Vincent van Beek vertelt over de Haagse dienstverlening op het platform Mijn Den Haag. Kortom: een aflevering bom...

André Bosman

September 28, 2021 10:48 - 42 minutes - 57.7 MB

André Bosman - voormalig Kamerlid en voorzitter van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties - spreekt met Martijn en Otto over hoe actueel het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ nog is, en waarom dat is. 

Alexander Pechtold

September 14, 2021 05:58 - 49 minutes - 67.3 MB

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Publieke Ruimte gaan we 'op naar een optimistische uitvoering' met directeur van het CBR Alexander Pechtold. Over accepteren dat dingen mis kunnen gaan, van 'kretologie' naar realiteit, het bespreken van 'wat' in de politiek - maar vergeet bij het 'hoe' de uitvoerder niet. Ook in deze aflevering: Maike Klip over de poortwachtersfunctie van de werkgever, Pieter in 't Hout vertelt over het digitale huishoudboekje van de gemeente Utrecht.

Terugblik op seizoen 1 en vooruitblik met Petula Huising

July 13, 2021 07:59 - 38 minutes - 53.4 MB

In deze bonusaflevering blikken we met de voltallige redactie - Otto, Martijn én Michel en Patty - terug op de meest spraakmakende fragmenten van het eerste seizoen. Wat viel ons op? Hoe verhouden de verhalen van de verschillende hoofdgasten zich tot elkaar? En wat zijn de mooiste lessen van dit seizoen? Ook kijken we kort naar de zomer (en daarna) met Petula Huising, sinds 1 juni 2021 de nieuwe programmadirecteur Werk aan Uitvoering.

Paul 't Hart

June 29, 2021 08:42 - 42 minutes - 78 MB

In deze aflevering nemen we de publieke dienstverlening onder de loep met hoogleraar Bestuurskunde (UU) Paul 't Hart. Wie is 'de ambtenaar' en waar staat de ambtenaar voor? En is het 'de uitvoering' of 'de publieke dienstverlening'? Ook in deze aflevering: het veranderdilemma van Jaap, een nieuwe column van Maike Klip en Stef Viegen (gemeente Rotterdam) vertelt over de oplossing die zij bedachten voor het aangeven van je pasgeboren baby in coronatijd. 

Jorinde ter Mors

June 15, 2021 10:17 - 42 minutes - 58.6 MB

Otto en Martijn spraken met Jorinde ter Mors - directeur dienstverlening in gemeente Utrecht  en de voorzitter van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten - in het stadskantoor Utrecht. Wat is het 'goede' wanneer het over dienstverlening gaat? En wat is de echte vraag achter een paspoort? Ook in deze aflevering: Hoe ver moet je als overheid gaan voor je inwoner? Yousuf Yousufi vertelt wat de gemeente kan leren van een supermarkt als de Jumbo. En een nieuwe column van Maike Klip.

Ab van Ravestein

June 01, 2021 08:36 - 41 minutes - 75.5 MB

Martijn en Otto spreken Ab van Ravestein, directeur van de Dienst Wegverkeer. Daarnaast legt Matthijs Goense in deze aflevering uit waarom een app voor de verandering wél de oplossing is, duikt Maike Klip opnieuw in de belevingswereld van de begripvolle ambtenaar

Trailer

May 17, 2021 19:13 - 1 minute - 3.11 MB

Elke dag werken aan een betere publieke dienstverlening: hoe werkt dat in de praktijk van alledag? Hierover spreken Martijn Grimmius en Otto Thors met hun gasten in de podcast De Publieke Ruimte. Wat komt er allemaal kijken bij een betere dienstverlening? Met welke dilemma’s krijgen ambtenaren te maken? En welke goede initiatieven zijn al tot bloei gekomen?

Maarten Schurink

May 13, 2021 11:33 - 41 minutes - 28.2 MB

In de eerste aflevering spreken Martijn en Otto met Maarten Schurink, de secretaris-generaal van het ministerie van BZK. Samen met twee andere SG’s is hij opdrachtgever van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering. Martijn en Otto vragen zich af hoe hij als hoogste ambtelijke baas van het departement kijkt naar de praktijk van de publieke dienstverlening. Verder in deze aflevering: een oplossing van DUO, het dilemma van Ellis Jongerius en de column van Maike Klip.