Previous Episode: L' INFORMATIU del 14/1/2022
Next Episode: GERMANOR del 15/1/2022

La cultura amb Josep Castellà podcast recorded with enacast.com