Espai d’actualitat jazzística que dóna veu als diferents agents del sector com músics, directors de festivals i associacions, fotògrafs, crítics musicals, responsables discogràfics i de clubs de jazz, amb l’objectiu de difondre el jazz a un pú-blic divers. El programa se centra en l’actualitat que genera el jazz a Catalunya, sense obviar els esdeveniments internacionals més destacables.
Direcció i presentació: Susanna Carmona podcast recorded with enacast.com