Magazine d'actualitat amb entrevistes i reportatges sobre la ciutat. Inclou espais fixos amb la col.laboració d'entitats, organismes públics i professionals lliberals. [email protected] podcast recorded with enacast.com