Previous Episode: Ruta 66 del 14/5/2022
Next Episode: DJ Parri del 14/5/2022

Programa de música reggae, amb especial atenció als festivals i concerts del gènere i a l’activitat de les bandes. Amb agenda musical, novetats discogràfiques, clàssics de l’escena jamaicana i entrevistes a artistes locals i internacionals podcast recorded with enacast.com