Estrella Botello i Ricard del Amo amb una experiència de més de 30 anys amb la comunicació local, dirigeixen i presenten el magazine local "El Quiosc", on podrem trobar la primera edició de l’informatiu local, entrevistes, noticies i seccions d’actualitat d’àmbit local podcast recorded with enacast.com