Dirigit i presentat pels germans Tenorios
David i German son dos estudiosos del misteri i lo desconegut.
Formen part d’un grup d’investigació sobre llocs i fets a on es troben qualsevol tipus de fenomen paranormal, desaparicions, ovnis, sorolls, llegendes..etc.
www.lallavedelmisterio.es podcast recorded with enacast.com