La Cantera Underground és un nou espai de difusió del talent emergent.
Presenta: Ana Maria López.
Edició de so: Mos producciones. podcast recorded with enacast.com