Espai informatiu de dilluns a divendres, entre les 8:30h a 9h, amb l’actualitat i previssió informatives de la jornada. podcast recorded with enacast.com