ทุกวันนี้เวลาจัดการงาน วางแผนชีวิต เพื่อน ๆ ใช้อะไรขับเคลื่อนระหว่างคุณค่า แพชชัน หรือเป้าหมายต่าง ๆ The ORGANICE อีพีนี้จะชวนทุกคนมาลองคิด ค้นหาคำตอบของเรื่องนี้ไปด้วยกัน