13.00 กระทรวงคมนาคม หนุนการเปิดเดินรถโดยสาร EV วางเป้าหมายปีนี้ เปิดให้บริการรถ ถึง 1,250 คันแน่นอน