ข่าวต้นชั่วโมง วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565


08.00 พาณิชย์ยืนยันดูแลค่าครองชีพประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่ เตรียมเสนอครม. ขณะที่แนวโน้มต้นทุนยังขึ้นตามพลังงาน