16.00 รัฐบาล เปิดกว้างสร้างอาชีพให้ประชาชนชุมชนฐานราก พร้อมสนับสนุนแหล่งเงินกู้ นำเม็ดไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจกระตุ้นเศรษฐกิจ