Wyjścia 4, 2 Kronik 25, Zachariasza 5, Psalm 54, Przysłów 6:18-20