1- Zay mitsotra ka mahafoy 2- Fanamboarana crepe 3- Izay ilain'I Jehovah 4- Vaovaon 'ny AWR 5- Ny valisoan'ny finoana avy amin'Andriamanitra