ဘုရားသခင်နဲ့ အများကြီး စကားပြောရမယ်။
ကျန်းမာရေး ဟောပြောပွဲ။
အထွေထွေဗဟုသုတ။
ဓမ္မသီချင်း။
တရားဒေသနာ။