1 Nehemijo, Hachalijos sūnaus, žodžiai.
Dvidešimtaisiais metais, Kislevo mėnesį, aš buvau sostinėje Sūzuose.

2 Vienas iš mano brolių Hananis atvyko su keliais vyrais iš Judo. Aš
juos klausinėjau apie žydus, kurie nebuvo ištremti, ir apie Jeruzalę.

3 Jie man atsakė: „Išvengę tremties, jie gyvena dideliame varge ir
yra niekinami. Jeruzalės sienos sugriautos ir vartai sudeginti“.

4 Išgirdęs šituos žodžius, atsisėdau, verkiau ir liūdėjau ištisas
dienas; pasninkavau ir meldžiausi prieš dangaus Dievą