The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals Podcast Episodes

Written by Michael Pollan

1 Episode - 450 pages - ★★★★ - 148K ratings

Arts Books


BOOKASTER - TÓM TẮT SÁCH - WAVES - AUDIOBOOKS MIỄN PHÍ artwork

Nào tối nay ăn gì? Thế lưỡng nan của loài ăn tạp (The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals) - Michael Pollan - Tóm tắt sách Bookaster

BOOKASTER - TÓM TẮT SÁCH - WAVES - AUDIOBOOKS MIỄN PHÍ - Vietnamese - December 24, 2019 22:00 - 17 minutes
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Việc trả lời câu hỏi tưởng chừng đơn giản n...
Books Arts